220 Bis Điện Biên Phủ (Nguyễn Hữu Cảnh nối dài), Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh